Փոխառություն

Վստահ կատարեք ներդրումներ

Բացահայտեք ֆինանսական աճի ուժը ներդրումների ծրագրի միջոցով, որը կապահովի Ձեր կայունությունն ու եկամտաբերությունը։

Փոխառություններ հատուկ իրավաբանական անձանց համար

Միացեք ՖԻՆՔԱ Հայաստանին, որտեղ Ձեր ներդրումները կստեղծեն նոր հնարավորություններ։

 • Անվանական տոկոսադրույքների և վճարման անհատականացված ժամանակացույցեր
  Ձեր ֆինանսական նպատակներին համապատասխան անհատականացված մոտեցման ապահովում

 • Ներդրողների դասակարգում
  Նախատեսված է իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար
 • Փոխառության պայմաններ
  Ժամկետը՝ սկսած 6 ամսից։ Գումարը՝ սկսած 27,000,000 ՀՀ դրամից կամ 50,000 ԱՄՆ դոլարից

 • Անվանական տոկոսադրույք
  Սահմանվում է փոխատուի և «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի փոխադարձ համաձայնության հիման վրա
 • Արտոնյալ պայմաններ
  Փոխատուներին կարող է առաջարկվել արտոնյալ փոխարժեքներ՝ արտարժութի փոխանակման գործարքներ իրականացնելիս

 • Կարևոր է իմանալ
  Փոխառությունների ներգրավման բոլոր պայմանները կարգավորվում են «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի և փոխատուի միջև կնքված պայմանագրով:
  Ներգրավված փոխառությունների տոկոսագումարները վճարվում են ՀՀ դրամով կամ ներդրված արժույթով, ըստ փոխատուի ընտրության:

Դիմել հիմա

Եթե ցանկանում եք ներդրումներ կատարել ՖԻՆՔԱ Հայաստանում, խնդրում ենք թողնել ձեր կոնտակտային տվյալները այստեղ


Մենք միշտ սպասում ենք Ձեր զանգին

Մուտքագրեք Ձեր հեռախոսահամարը հետզանգ ստանալու համար