Տարեկան հաշվետվություններ

Հայաստանը հետևում է բաց և թափանցիկ սկզբունքներին իր գործունեության բոլոր ոլորտներում, ներառյալ ֆինանսական ցուցանիշները: