Սոցիալական պատասխանատվության ծրագրեր

Սոցիալական պատասխանատվության նկատմամբ մեր սոցիալակն ծրագրերի շնորհիվ, մենք կարողանում ենք ազդեցություն ունենալ համայնքների հզորացման վրա:

Կառուցելով ավելի լավ ապագա մեր հաճախորդների համար

ՖԻՆՔԱ Հայաստանում սոցիալական պատասխանատվության մեր հանձնառությունն ընդգրկում է հասարակության վրա ազդեցության տարբեր ոլորտներ, ներառյալ կանանց հզորացումը, համայնքի զարգացումը և կրթությունը:
Մենք առաջնահերթություն ենք տալիս ֆինանսական անկախությանը և ձեռնարկատիրական հնարավորություններին նպաստող նախաձեռնությունների միջոցով կանանց հզորացմանը։
Միաժամանակ, համայնքների զարգացման ծրագրերը բարձրացնում են մեր կողմից սպասարկվող տարածքների ընդհանուր բարեկեցությունն ու կենսունակությունը։
Մեր նվիրվածությունը կրթությանն ակնհայտ է այն ծրագրերում, որոնք ապահովում են երեխաների համար որակյալ կրթության հասանելիությունը՝ նպաստելով նրանց ավելի պայծառ ապագայի ստեղծմանը։
Բացի այդ, մենք ակտիվորեն աջակցում ենք հաճախորդների մասնագիտական զարգացմանը ՝ տրամադրելով արժեքավոր հմտություններ և ռեսուրսներ։

Մենք ձգտում ենք ապահովել երկարաժամկետ դրական ազդեցություն

Մեր նախաձեռնությունները ավելի են, քան ֆինանսական հաստատության ավանդական դերը՝ անդրադառնալով կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հիմնական սյուներին. սոցիալական հավասարություն և ներառականություն, համայնքային համագործակցություն, թափանցիկություն և հաշվետվողականություն, կլիմայի փոփոխության դեմ ուղղված միջոցառումներ և սոցիալական ազդեցության հասնելու նորարարություն։
Այս բաղադրիչները փոխկապակցված են և կենսական նշանակություն ունեն կայուն և սոցիալապես պատասխանատու բիզնես մոդելի համար:
Հզորացնելով կանանց, խթանելով համայնքի բարեկեցությունը, ապահովելով որակյալ կրթություն և աջակցելով մասնագիտական զարգացմանը, մենք նպատակ ունենք ստեղծել կայուն դրական ազդեցություն՝ մենք ձգտում ենք երկարաժամկետ դրական ազդեցություն ունենալ ՝ տնտեսական աճի և բոլորի կայուն ապագայի համար:

Մեր ծրագրերն ու նախաձեռնությունները
  • Սոցիալական արդարություն և Ներառականություն – Մենք ակտիվորեն աշխատում ենք այնպիսի միջավայր ստեղծելու ուղղությամբ, որտեղ բազմազանությունը գնահատվում է, և յուրաքանչյուրն ունի հավասար հնարավորություններ: Ներառական քաղաքականության, բարեխիղճ պրակտիկայի և բազմազան նախաձեռնությունների միջոցով մենք ձգտում ենք ստեղծել աշխատավայրեր և համայնքներ, որնք հարգում և ողջունում են միմյանց անհատական տարբերությունները:

  • Համայնքային գործընկերություն – Հանրային գործընկերության մեր նվիրվածությունը հիմնված է այն համոզմունքի վրա, որ համագործակցությունը կայուն զարգացման բանալին է:Համագործակցելով տեղական համայնքների հետ, հասկանալով նրանց յուրահատուկ կարիքները և ամրապնդելով ամուր հարաբերությունները, մենք ձգտում ենք համատեղ ստեղծել լուծումներ, որոնք իմաստալից և տևական ազդեցություն կունենան համայնքի բարեկեցության վրա:

  • Թափանցիկություն և հաշվետվողականություն – թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունն ընկած են մեր արժեհամակարգի հիմքում: Մենք պահպանում ենք թափանցիկության ամենաբարձր չափանիշները մեր գործունեության և որոշումների կայացման գործընթացներում: Հաշվետու լինելով մեր գործողությունների համար և բաց շփվելով շահագրգիռ կողմերի հետ՝ մենք վստահություն ենք ձևավորում և ապահովում պատասխանատու և էթիկական բիզնես պրակտիկա:

  • Կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի գործողություններ – կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարը մեր պատասխանատու բիզնես պրակտիկայի անբաժանելի մասն է։ Ընդունելով կլիմայի փոփոխության լուծման հրատապությունը ՝ մենք ձգտում ենք ակտիվ միջոցառումներ իրականացնել։ Մեր պարտավորությունները ներառում են ոչ միայն նվազագույնի հասցնել մեր ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, այլև խթանել համակարգային փոփոխությունները

  • Նորարարություն ՝ սոցիալական ազդեցության հասնելու համար – սոցիալական ազդեցության հասնելու համար նորարարություն կիրառելով ՝ մենք փնտրում ենք ստեղծագործական լուծումներ ՝ սոցիալական խնդիրները լուծելու համար: Օգտագործելով տեխնոլոգիաները և հեռանկարային մոտեցումները՝ մենք նպատակ ունենք դրական փոփոխություններ մտցնել անհատների և համայնքների կյանքում: Նորարարության հանդեպ մեր նվիրվածությունը դուրս է գալիս ավանդական սահմաններից, մենք փնտրում ենք փոխակերպող լուծումներ երկարաժամկետ սոցիալական փոփոխությունների համար:

Մեր սոցիալական նախագծերը